31 C
Niš
Wednesday, July 24, 2024
spot_img
LOGO UPLOAD

Adresa: Braće Srnić 9/26
Beograd – Voždovac

Dinarski račun:
200-3412410101033-24

Devizni račun:
200-3412410101988-69

IBAN: 200-3412410101033-24

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd, Srbija

Email: office@stopsma.rs

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta , bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti udruženja. Sadržaj sajta kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada udruženju, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na udruženje. Neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji te podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

© Copyright - Stop SMA 2021.