14 C
Niš
Wednesday, May 29, 2024
spot_img

Kakav je sigurnosni profil Risdiplama

Neželjene reakcije na Risdiplam ispitivane su kod obolelih od 2 meseca do 60 godina u kliničkim studijama. Nisu zabeležene ozbiljne neželjene reakcije niti je ijedan ispitanik prekinuo sa upotrebom Risdiplama nakongodinu dana upotrebe. Većina ispitanika dobro podnosi  Risdiplam. Najčešći prolazni neželjni efekti kod starijih i dece iznad 2 meseca starosti bili su temperatura, glavobolja, proliv i osp. Kod mlađih od 2 meseca zabeležene su i infekcije gornjih disajnih puteva ( kijanje, slinavljenje, kašalj, bol u grlu), infekcije pluća , zatvor i povraćanje.  Od ostalih čestih neželjenih reakcija treba spomenuti pojavu ranica u ustima, mučninu, bol u zglobovima i upalu mokraćne bešike.

Oštećenja bubrega nisu zabeležena. U studijama na životinjama nije pokazana karcinogenost ( mogućnost pojave raka) i mutagenost.

Oštećenje jetre . Risdiplam se metaboliše najvećim delom u jetri. Efekat Risdiplama na jetru kod osoba sa već prisutnim oštećenjem jetre nije ispitivan. Zbog toga se savetuje oprez i procena funkcije jetre prilikom primene Risdiplama kod osoba koje već imaju prisutno oštećenje jetre.

Postoji mogućnost interakcije sa drugim lekovima, posebno onih za lečenje dijabetesa. Za detaljne informacije o neželjenim reakcijama treba se obratiti ordinirajućem lekaru i porazgovarati pre početka upotrebe Risdiplama.

Lezije kože (suvoća i sl.) češće su primećene kod pacijenata koji su uzimali Risdiplam nego u kontrolnoj grupi u kliničkim studijama i bile su reverzibilne.  Histopatološka ispitivanja nisu potvrdila uzročnu vezu pojave promena na koži i uzimanja  Risdiplama.

Pacijenti koji uzimaju Risdiplam u kliničkim studijama, najčešće dobijaju na telesnoj težini . Nije poznato da li je ovo povezano sa samom terapijom, i ako jeste, da li je to neželjeni efekat ili, obrnuto, efekat popravljanja metaboličkih poremećaja karakterističnih za SMA.

Kontraindikacije za primenu Risdiplama ne postoje.

Potrebne su mere opreza u određenim starosnim grupama, stanjima  ili ukoliko su prisutni drugi zdravstveni prolemi. Zato je potrebno konsultovati se po ovom pitanju sa ordinirajućim lekarom pre početka terapije Risdiplamom.

 

Posebne mere opreza kod onih koji uzimaju Risdiplam

Trudnoća i dojenje

Ne postoje podaci o štetnom uticaju Risdiplama na plod, jer su svi učesnici ženskog pola u kliničkim studijama koristili kontracepciju. U istraživanjima na životinjama, zapaženi su deformiteti, smrt pre rođenja, hidrocefalus i potomsto male telesne težine.  Zbog toga se ne savetuje planiranje trudnoće tokom uzimanja Risdiplama. Moguće je koristiti kontracepciju. Savetuje se test na trudnoću pre početka terapije Risdiplamom, ukoliko ima opravdanja. Risdiplam se izlučuje putem mleka kod životinja, ali nisu učeni neželjeni efekti na mladunčad tokom dojenja. Uticaj na dojenje kod ljudi je nedovoljno ispitano, te se ne preporučuje dojenje ukoliko se uzima Risdiplam.

Uticaj na plodnost

Osobe ženskog pola: nije poznata uticaj Risdipllama na plodnost kod žena, jer su sve ispitanice u kliničkim studijama koristile kontracepciju. U pretkliničkim studijama nisu zabeležena nikakva negativna dejstva na reproduktivnost kod ženki pacova i majmuna kojima je davan Risdiplma,te se ne očekuje negativan uticaj na fertilitet i kod žena.

Lek Evrysdi se ne preporučuje tokom trudnoće i kod žena koje mogu da rađaju a koje ne koriste kontracepciju. Ženama sa reproduktivnim potencijalom se preporučuje efikasna kontracepcija tokom uzimanja Risdiplama  kao i minimum mesec dana nakon uzimanja poslednje doze  ukoliko planiraju trudnoću. Pre početka terapije Risdiplamom treba uraditi test na trudnoću.

Osobe muškog pola: Nije poznat uticaj Risdiplama na plodnost kod muškaraca, posebno nakon dugotrajne upotrebe. Međutim, studije na pacovima i majmunima, pokazale su toksičnost Risdplama na polne ćelije i organe, sa odumiranjem polnih ćelija i atrofijom polnih organa (testisa). Zbog toga se savetuje muškarcima pre početka terapije Risdiplamom savetovanje u vezi planiranja porodice a jedna od mogućnosti je čuvanje sperme, ukoliko žele da se ostvare kao roditelji u budućnosti. Ukoliko muškarac planira potomstvo a koristi Risdiplam, treba da koristi prezervative minimum 4 meseca nakon prekida terapije Risdiplamom. Nakon začeć partnerke, mogu ponovo započeti sa terapijom Risdiplamom. Neželjeni efekti na spermatogenezu zabeleženi su u pretkliničkim studijama  na majmunim ai pacovima i smatraju se reverzibilnim sa prekidom terapije.

Deca mlađa od 2 meseca

Sigurnost i efikasnost Risdiplama kod dece mlađe od 2 je u fazi ispitivanja u kliničkoj studiji pod nazivom RAINBOWFISH.  Preliminarni podaci su ohrabrujući, zbog čega je i dobio Evrysdi prioritetnu oznaku od strane FDA za odobrenje za komercijalnu upotrebu kod dece mlađe od dva meseca starosti.

Uticaj na strukturu retine ( očno dno)

U fazi projektovanja studije, zabeleženi su negativni efekti na očno dno u smislu degeneracije retine i ireverzibilnog gubitka perifernih fotoreceptora. To je bio slučaj sa prethodnikom Risdiplama, RG7800, molekulom koji je prethodno bio ispitivan i koji je nakon toga modifikovan i nazvan RG7916. Iz tog razloga, očno dno je pažljivo praćeno kod ispitanika u kliničkim studijama. Tri godine istraživanja nisu pokazala negativn uticaj na očno dno u kliničkim studijma na ljudima u preporučenoj mksimalnoj dozi od 5 mg dnevno.

REFERENCE

https://www.gene.com/download/pdf/evrysdi_prescribing.pdf