18 C
Niš
Monday, June 17, 2024
spot_img

Udruženje “STOP SMA SRB”, ima tri zakonska zastupnika, koji su u pravima i obavezama jednaki –
predsednika Udruženja Aleksandra Miloševića, zamenika predsednika Udruženja Ljiljanu Dragojlović i
punopravnog i zakonskog zastupnika Mariju Krstić.
Ovakvo uređenje je prevashodno osmišljeno zarad maksimizacije zastupljenosti članova i njihovih
pogleda, potreba, stavova i ideja , demokratičnosti u odlučivanju i vođenju Udruženja i sprečavanju
dominacije jedne osobe. Takođe, Upravni odbor Udruženja broji osam članova, a sve u duhu gore
navedenog.
Način odlučivanja u Udruženju je princip „JEDNA DIJAGNOZA – JEDAN GLAS“, a sve u cilju jednake
zastupljenosti i demokratskog odlučivanja obolelih od SMA, upravo onih zbog kojih ovo Udruženje i
postoji. Ovakav pristup onemogućava preglasavanje dece i osoba obolelih od SMA. Smatramo da
roditelji dece i osobe obolele od SMA najbolje znaju i mogu svima da predstave probleme, situacije,
prepreke sa kojima se suočavaju, da predlože, odluče i učestvuju u sprovođenju ciljeva i načina
realizacije daljih aktivnosti udruženja Stop SMA SRB.
Budući članovi, dobrotvori, volonteri, zainteresovana lica, donatori i filantropi, stručnjaci i sve
dobronamerne osobe su dobrodošli u Udruženje i mogu prisustvovati i učestvovati u radu i aktivnostima
Udruženja saglasno ciljevima i planovima postojećih i budućih aktivnosti, skladno svojim ličnim
mogućnostima, znanjima, veštinama i željama.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za
učlanjenje Upravnom odboru Udruženja pismeno ili u elektronskoj formi.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave
njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Udruženje može angažovati saradnike, volontere i zaposlena lica zarad efikasnijeg i svrsishodnijeg
obavljanja aktivnosti Udruženja kada obim aktivnosi i njihovo efikasno sprovođenje to bude zahtevalo.
Osoba obolela od SMA ne može biti isključena iz Udruženja.
S’ poštovanjem
Predsednik Udruženja „STOP SMA SRB“
Aleksandar Milošević